Мін'юст надав інформацію у відповідь на звернення АЕУОфіс Президента України відреагував на звернення Асоціації експертів України щодо збереженняЧергова зустріч експертного кола осіб

Мін'юст надав інформацію у відповідь на звернення АЕУ

На початку 2021 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №52-р «Про реорганізацію Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції» було затверджено пропозицію Міністерства юстиції щодо реорганізації Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції

Read More

Офіс Президента України відреагував на звернення Асоціації експертів України щодо збереження

У відповідь на лист Асоціації експертів України на початку квітня 2021 року надійшов лист від Офісу Президента України, в якому зазначено, що звернення Асоціації надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути його в межах своєї компетенції та проінформувати про результати звернення.

Read More

Чергова зустріч експертного кола осіб

24 лютого о 14 годині відбулось засідання круглого столу  Національної бізнес-коаліції, на якому обговорювались питання поточного статусу реалізації ТОП-10 пріоритетів бізнесу

Read More

Мета та завдання

Відповідно до положень Статуту, затвердженого установчими зборами засновників, основною метою діяльності Асоціації є сприяння професійній діяльності судових експертів та інших фахівців, які не є співробітниками державних судово-експертних установ, з питань проведення судових експертиз, експертних та пов’язаних з ними досліджень, а також захист спільних та професійних інтересів членів Асоціації.

Для реалізації поставленої мети та у встановленому чинним законодавством України порядку Асоціація:

– розробляє і втілює в життя у порядку, встановленому чинним законодавством України, проекти і програми своєї діяльності, зокрема, але не обмежуючись, щодо інформаційного забезпечення членів Асоціації, підвищення їх ділової кваліфікації, розробки та впровадження нових експертних методик та технологій;

– самостійно або спільно з іншими установами та організаціями готує і вносить в органи державної влади пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері судової експертизи та експертних досліджень та з питань соціального захисту своїх членів;

– захищає інтереси своїх членів у досудовому та судовому вирішені спорів, та, за окремими дорученнями, представляє їх інтереси в державних органах і судах;

– сприяє підтримці високого кваліфікаційно-професійного рівня членів Асоціації шляхом запровадження системи добровільної сертифікації;

– забезпечує підвищення кваліфікації членів Асоціації та здійснює громадський контроль за дотриманням ними норм професійної етики;

– сприяє розвитку інформаційних технологій в галузі судової та позасудової експертизи, інформуванню суспільства про актуальні питання судової експертизи;

– надає допомогу своїм членам у забезпеченні їх спеціальною літературою, довідково-інформаційними матеріалами, спеціальними комп’ютерними програмами та інтернет-ресурсами;

– проводить узагальнення експертної практики та інформує членів Асоціації про їх результати;

– налагоджує взаємовідносини з іншими професійними та громадськими організаціями, в тому числі із закордонними, діяльність яких має інтерес для реалізації мети Асоціації, вивчає міжнародний досвід у даній галузі, підтримує зв’язки з аналогічними професійними об’єднаннями інших країн, представляє своїх членів на міжнародній арені;

–  самостійно або у взаємодії з науковими установами бере участь у вдосконаленні існуючих та розробці нових методів та методик експертних досліджень, необхідних для об’єктивного, повного, неупередженого проведення судових експертиз та експертних досліджень;

– забезпечує взаємодію між всіма відокремленими підрозділами Асоціації та  її членами;

– поширює інформацію про діяльність Асоціації серед населення, наукової громадськості, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

– організовує та приймає участь у конференціях, семінарах та інших заходах, у тому числі міжнародних, з питань судової експертизи та експертних досліджень, в тому числі її правового, організаційного, методичного та апаратно-програмного забезпечення;

– сприяє обміну досвідом, науковою та правовою інформацією між членами Асоціації;

– здійснює консультаційну та просвітницьку діяльність у сфері судової експертизи;

– надає юридичну підтримку в сфері судової експертизи своїм членам та третім особам;

– здійснює науково-дослідну діяльність у сфері судової експертизи.

Цей перелік не є вичерпним, адже з метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація на Загальних зборах членів Асоціації може приймати рішення про вирішення нових завдань, які відповідають новим змінам та викликам в експертній діяльності.

Вступ до Асоціації

Відповідно до Розділу 5 “Порядок набуття і припинення членства в Асоціації” членами Асоціації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни, які досягли 18 річного віку, мають вищу освіту […]

Read More
Експертизи

Незалежна експертиза ДТП: питання та відповіді

Read More
Мета та завдання

Відповідно до положень Статуту, затвердженого установчими зборами засновників, основною метою діяльності Асоціації є сприяння професійній діяльності судових експертів та інших фахівців, які не є співробітниками державних судово-експертних установ, з питань […]

Read More
Контакти

  Тел.: (050) 783-74-10 E-mail: info@aeu.in.ua  

Read More
Контакти

  Тел.: (050) 783-74-10 E-mail: info@aeu.in.ua  

Read More