Утверждена форма извлечения из Реестра оценщиков по экспертной денежной оценке землиМинюст уточнил нюансы аттестации судебных экспертовВенецианская комиссия в целом положительно оценила стремление украинской стороны по реформе судопроизводства

Утверждена форма извлечения из Реестра оценщиков по экспертной денежной оценке земли

Заявление для получения извлечения подается в бумажном или электронном виде

Read More

Минюст уточнил нюансы аттестации судебных экспертов

Приказом от 18 марта 2016 года № 757/5 Минюст уточнил некоторые нормы Положения об ЭКК и аттестации судебных экспертов

Read More

Венецианская комиссия в целом положительно оценила стремление украинской стороны по реформе судопроизводства

Венецианская комиссия в целом положительно оценила стремление украинской стороны по реформе судопроизводства

Read More

Мета та завдання Асоціації

Відповідно до положень Статуту, затвердженого установчими зборами засновників, основною метою діяльності Асоціації є сприяння професійній діяльності судових експертів та інших фахівців, які не є співробітниками державних судово-експертних установ, з питань проведення судових експертиз, експертних та пов’язаних з ними досліджень, а також захист спільних та професійних інтересів членів Асоціації.

Для реалізації поставленої мети та у встановленому чинним законодавством України порядку Асоціація:

– розробляє і втілює в життя у порядку, встановленому чинним законодавством України, проекти і програми своєї діяльності, зокрема, але не обмежуючись, щодо інформаційного забезпечення членів Асоціації, підвищення їх ділової кваліфікації, розробки та впровадження нових експертних методик та технологій;

– самостійно або спільно з іншими установами та організаціями готує і вносить в органи державної влади пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері судової експертизи та експертних досліджень та з питань соціального захисту своїх членів;

– захищає інтереси своїх членів у досудовому та судовому вирішені спорів, та, за окремими дорученнями, представляє їх інтереси в державних органах і судах;

– сприяє підтримці високого кваліфікаційно-професійного рівня членів Асоціації шляхом запровадження системи добровільної сертифікації;

– забезпечує підвищення кваліфікації членів Асоціації та здійснює громадський контроль за дотриманням ними норм професійної етики;

– сприяє розвитку інформаційних технологій в галузі судової та позасудової експертизи, інформуванню суспільства про актуальні питання судової експертизи;

– надає допомогу своїм членам у забезпеченні їх спеціальною літературою, довідково-інформаційними матеріалами, спеціальними комп’ютерними програмами та інтернет-ресурсами;

– проводить узагальнення експертної практики та інформує членів Асоціації про їх результати;

– налагоджує взаємовідносини з іншими професійними та громадськими організаціями, в тому числі із закордонними, діяльність яких має інтерес для реалізації мети Асоціації, вивчає міжнародний досвід у даній галузі, підтримує зв’язки з аналогічними професійними об’єднаннями інших країн, представляє своїх членів на міжнародній арені;

–  самостійно або у взаємодії з науковими установами бере участь у вдосконаленні існуючих та розробці нових методів та методик експертних досліджень, необхідних для об’єктивного, повного, неупередженого проведення судових експертиз та експертних досліджень;

– забезпечує взаємодію між всіма відокремленими підрозділами Асоціації та  її членами;

– поширює інформацію про діяльність Асоціації серед населення, наукової громадськості, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

– організовує та приймає участь у конференціях, семінарах та інших заходах, у тому числі міжнародних, з питань судової експертизи та експертних досліджень, в тому числі її правового, організаційного, методичного та апаратно-програмного забезпечення;

– сприяє обміну досвідом, науковою та правовою інформацією між членами Асоціації;

– здійснює консультаційну та просвітницьку діяльність у сфері судової експертизи;

– надає юридичну підтримку в сфері судової експертизи своїм членам та третім особам;

– здійснює науково-дослідну діяльність у сфері судової експертизи.

Цей перелік не є вичерпним, адже з метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація на Загальних зборах членів Асоціації може приймати рішення про вирішення нових завдань, які відповідають новим змінам та викликам в експертній діяльності.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *